Elevhälsa

Så här fungerar elevhälsan i Uppsala kommun.

Elevhälsa i grundskolan

Skolsköterska:

Marie Nilsson är på skolan halvdag på måndagar. Antingen f.m. eller e.m.

Kurator:

Jag heter Helena Stenmark och jobbar som skolkurator här på Polacksbackens skola.

Min huvuduppgift som skolkurator är att finnas till för elever, föräldrar och skolpersonal som behöver råd och stöd. Jag arbetar främst främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa.

Till mig kan elever komma om den behöver prata med en vuxen. Det kanske är jobbigt hemma, eleven mår dåligt, har förlorat någon nära, känner sig utanför eller har svårt med skolarbetet. Till mig kan elever komma och prata om det som är viktigt för dem, jag lyssnar gärna!

Om en elev vill ha samtalstid med mig kan den själv boka en tid eller be sin lärare eller förälder om hjälp.

Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig. Ibland behöver jag prata med lärare, annan personal eller en förälder, men då frågar jag alltid eleven om det är okej. Om jag däremot misstänker att en elev far illa, har jag som skolkurator anmälningsskyldighet och gör en så kallad ”orosanmälan” till socialtjänsten.

Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är orolig för sitt barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp. Jag kan hjälpa till i kontakten med olika myndigheter eller andra verksamheter såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen, socialtjänsten och polisen.

Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med övrig personal.

 Du kan nå mig via mail helena.stenmark@uppsala.se eller via telefon 018-727 61 95. Jag finns på skolan måndagar klockan 12.00–16.00.

Varmt välkommen!

Skolsköterska

Marie Nilsson

E-post Marie Nilsson

Kurator

Helena Stenmark
Uppdaterad: