Elevhälsa

Så här fungerar elevhälsan i Uppsala kommun.

Elevhälsa i grundskolan

Skolsköterska

Mitt namn är Helen Rosengren Nordin. Jag är skolsköterska och arbetar på skolan måndag 08.00- 16.30

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Den medicinska elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Skolläkare

Vår skolläkare Louise Diös erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan någon gång per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från förälder/ myndig elev krävs för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal.

Länkar

Viktiga åtgärder av förälder när barnet råkat ut för skada:

Kurator

Jag heter Andreas Jemt och jobbar som skolkurator här på Rosendalsskolan-Polack.

 Min huvuduppgift som skolkurator är att finnas till för elever, föräldrar och skolpersonal i behov av råd och stöd. Om elever känner att de behöver prata med en vuxen så ska de känna sig trygga att vända sig till mig. De kan då själva boka en tid med mig, eller gå via sin lärare eller förälder. Det kanske är jobbigt hemma, eleven kanske känner sig utanför eller tycker att skolan är svår. Då finns jag där för att prata med elever om det som de tycker är viktigt.

 Jag arbetar främst främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa. Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med övrig personal.

 Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan. Om föräldrar uttrycker en oro för sitt barn kan jag hjälpa till i kontakten med olika myndigheter eller andra verksamheter såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen, socialtjänst och polisen.

 Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig. Det kan förekomma fall då jag behöver prata med lärare, annan personal eller förälder, men då frågar jag alltid eleven om det är okej. Om jag misstänker att en elev far illa, har jag som skolkurator anmälningsskyldighet och gör då en orosanmälan till socialtjänsten.

 Till sist vill jag berätta lite om mig själv. Jag kommer ursprungligen från Uppsala men har till stor del vuxit upp i Afrika där jag bodde under min högstadie och gymnasietid. Jag är van att umgås med människor från olika bakgrunder, då jag under min barndom haft privilegiet att ta del av flera olika kulturer. Det har haft en stor betydelse för hur jag har formats som människa. Utifrån min tid i Afrika har jag framförallt lärt mig hur stor betydelse engagerade, uppmärksamma vuxna förebilder har för att hjälpa barn att känna sig säkra och trivas i sin omgivning.

 Jag kommer att finnas tillgänglig på måndagar mellan 08-15. Det går bra att höra av sig till mig via mail andreas.jemt@uppsala.se. Ni når mig även på telnr 018-7275480.

Varmt välkommen!

Skolsköterska

Helen Rosengren Nordin

E-post  Helen Rosengren-Nordin

Kurator

Andreas Jemt

E-post Andreas Jemt

Uppdaterad: