Om Rosendalskolan-Polack

Rosendalskolan Polack startade i augusti 2017 med en förskoleklass. Vi är idag totalt 75 elever på skolan i årskurserna F-klass, åk 1 och åk 2. Skolan kommer att växa med en årskull för varje år. Alla klasser och elever som börjar på Rosendalskolan-Polack kommer att gå vidare till den nybyggda skolan i Rosendal när den är färdig, planerat till år 2023.

Vi är en liten skola där alla känner alla. Viktigt för oss är en skola med glädje och trygghet, där alla får vara den man är. 

Vi använder skolans läge med naturen runtomkring, både i undervisningen och på fritids. Vi arbetar varierat och med olika typer av verktyg, det beror på uppgift och vad vi vill synliggöra.  

Det är fritids både innan skoldagen börjar och efter skoldagens slut. Det är öppet 06.30 – 17.30 för de som anmält behov av omsorg.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om Rosendalskolan-Polack