Verksamhet & klasser

Alla barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi har en varierad undervisning och en genomtänkt lärmiljö.

Vi har

  • kompetent och välutbildad personal som ger alla elever möjlighet att utvecklas och växa i en trygg och trivsam miljö tillsammans med andra.
  • eleverna får utvecklas tillsammans i både stora och mindre grupper.
  • digitala verktyg som en naturlig del i elevernas lärande 

Vår värdegrund - på Rosendalskolan-Polack arbetar vi för att alla elever

  • ska känna sig trygga – genom att vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa bästa möjliga skolmiljö.
  • Ska känna gemenskap – genom att vi arbeta på ett medvetet sätt med gruppen såväl som individens känsla av tillhörighet och gemenskap.
  • ska känna sig värdefulla – genom att vi bemöter varandra med hänsyn och ömsesidig respekt.
  • ska tro på sin egen förmåga – genom att vi har höga förväntningar och tro på att alla ska lyckas.
  • ska känna lust att lära – genom att vi tar tillvara på allas kompetenser, intressen och erfarenheter.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & klasser