Verksamhet & klasser

För oss är det viktigt att eleverna får möjlighet att utvecklas inom modern teknik. I undervisningen använder vi även den omkringliggande miljön till uteaktiviteter.

Vi har

  • kompetent och välutbildad personal som ger alla elever möjlighet att utvecklas och växa i en trygg och trivsam miljö tillsammans med andra.
  • personal som alla tar en aktiv del av det pedagogiska arbetet med barnen och är goda förebilder.
  • Vi lägger stor vikt vid barnets språkutveckling bland annat genom att arbeta med bl a Bornholmsmodellen.
  • eleverna får utvecklas tillsammans i både stora och mindre grupper.
  • vi använder digitala verktyg som en naturlig del i elevernas lärande bl a genom metoden STL - skriva sig till lärande.

Vår värdegrund - på Polacksbackens skola arbetar vi för att alla elever

  • ska känna sig trygga – genom att vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa bästa möjliga skolmiljö.
  • Ska känna gemenskap – genom att vi arbeta på ett medvetet sätt med gruppen såväl som individens känsla av tillhörighet och gemenskap.
  • ska känna sig värdefulla – genom att vi bemöter varandra med hänsyn och ömsesidig respekt.
  • ska tro på sin egen förmåga – genom att vi har höga förväntningar och tro på att alla ska lyckas.
  • ska känna lust att lära – genom att vi tar tillvara på allas kompetenser, intressen och erfarenheter.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & klasser