Mål och utvecklingsmöjigheter

Det här är målen för verksamhetsåret 2018-2019.

Likvärdig undervisning genom att vår förstelärare kommer att gå utbildningen skriva sig till lärande (STL) som ordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Försteläraren tar fram pedagogiska planeringar utifrån läroplanen för både förskoelaklassens och fritids verksamhet samt publicera dem på lärplattformen Unikum, arbeta med systematiskt kvalitets arbete i alla delar av skolans verksamhet.

All personal på skolan kommer att delta i en föreläsning 7/1 som främjar arbetet med att få alla elever inkluderade och att lärmiljöerna blir tilllgängliga.

Handlingsplaner tas fram av främst rektor och förankras successivt i personalgruppen. APT under läsåret kommer i huvudsak handla om dessa handlingsplaner och rutiner för att på olika sätt bearbeta innehållet. 

Uppdaterad: