Våra klasser

Tar steg för steg i ett livslångt lärande.

Vi har två klasser på skolan, en förskoleklass och en årskurs 1. Vi arbetar tätt ihop och har gemensamma aktiviteter både under skoldagen och under fritidstiden. Klassföreståndarna informerar vårdnadshavare genom Unikum. 

Uppdaterad: