Våra klasser

Vi arbetar ämnesintegrerat och i längre arbetsområden. Undervisningen är varierad och vi använder oss av olika verktyg för att visa vad vi lärt oss.

Vi har tre klasser på skolan, en förskoleklass, en årskurs 1 och en årskurs 2. Vi arbetar tätt ihop och har gemensamma aktiviteter både under skoldagen och under fritidstiden. 

Uppdaterad: